Postavljanje izložbenog prostora: 4.10.2018. od 9.00h (registracija počinje u 14.00h).
Rastavljanje izložbenog prostora: 7.10.2018. od 13.00-16.00h
 
(hotel moli da se svi štandovi do 16.00h pospreme jer imaju slijedeću konferenciju i postavljanje istih).
Mjesto svakog pojedinog izlagača će bit obilježeno imenom tvrtke.
Izlagači pri dolasku trebaju koristiti stražnji gospodarski ulaz i svakako se javiti gđi. Ivani Babaji, 099 251 8294.
Važno! Molimo Vas da poštujete rezervirane i plaćene m2. Hvala.

 

Od 1.10.2018. Online registracija nije moguća. Registracija će biti moguća na registracijskom pultu Pente u hotelu Radison od 4.10.2018.

 

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

 

Šesnaest godina nakon trećeg kongresa Hrvatskog društva radiologa ponovno imamo čast u Splitu, gradu tisućljetne kulturne tradicije i središta Dalmacije, organizirati 7. nacionalno okupljanje radiologa s međunarodnim sudjelovanjem od 4. - 7. listopada 2018. godine u hotelu Radisson Blu. U sklopu kongresa održat će se i 3. hrvatski neuroradiološki sastanak u organizaciji Sekcije za neuroradiologiju HDR, također s međunarodnim sudjelovanjem u želji da održimo visoku stručnu i znanstvenu razinu kongresa. 
Svjedoci smo da radiologija definitivno predstavlja najdinamičniju granu medicine prvenstveno zahvaljujući ubrzanom tehnološkom razvoju dijagnostičkih uređaja što postavlja nove izazove i nove zahtjeve pred radiologe. Taj ubrzani razvoj u svjetlu sve veće uloge personalizirane medicine omogućuje radiolozima još aktivniju ulogu u postavljanju dijagnoze, praćenju tijeka bolesti te procjeni terapijskog učinka i prognoze same bolesti. Radiolozi također imaju sve veću ulogu i u zaštiti od zračenja optimiziranjem protokola pretraga. 
U duhu svega navedenog na kongresu će biti obrađene teme iz svih područja kliničke radiologije te zaštite od zračenja, a govoriti će se i o novim konceptima i budućnosti radiologije te slikovne dijagnostike općenito. Cilj je prikazati stanje i domete hrvatske radiologije te ih usporediti sa svjetskim trendovima zahvaljujući dosad najvećem broju eminentnih inozemnih pozvanih predavača iz Europe i Amerike.
Ovo je također još jedna prilika za obnovu starih i sklapanje novih prijateljstava te razmjenu znanja i iskustava uz druženje u prekrasnom gradu Splitu. Želja nam je pružiti priliku svim sudionicima, a poglavito mladim hrvatskim radiolozima da aktivno sudjeluju i na taj način steknu prijeko potrebna iskustva koja će im pomoći da postanu budući lideri hrvatske radiologije. 
Stoga vas u ime Hrvatskog društva radiologa i lokalnog organizacijskog odbora iz Splita srdačno pozivamo na aktivno sudjelovanje u radu kongresa.

 

S poštovanjem

sig_dolic

Doc.dr.sc. Krešimir Dolić

Predsjednik Organizacijskog odbora
 

sig_miletic

Predsjednik Hrvatskog društva radiologa

Prof.dr.sc. Damir Miletić


 

Dear colleagues and friends,

 

Sixteen years after the 3rd Congress of Croatian Society of Radiology we are again honored to host the 7th national gathering of radiologists with international participation in Split, a city of a millennial cultural tradition and center of Dalmatia, from 4 to 7 October 2018 at Radisson Blu Hotel. The 3rd Croatian neuroradiology meeting will also be held within the congress organized by the CSR Neuroradiology Section, also with international participation in the desire to maintain a high professional and scientific level of congress.
We are witnessing that radiology is definitely the most dynamic branch of medicine, primarily thanks to the accelerated technological development of diagnostic devices, which poses new challenges and new demands to the radiologists. This accelerated development in the light of the increasing role of personalized medicine allows radiologist to play an even more active role in diagnosing, monitoring the course of the disease and assessing the therapeutic effect as well as prognosis of the disease itself. Radiologists also play an increasingly important role in radiation protection by optimizing examination protocols.
Taking all that in consideration, congress will cover topics from all areas of clinical radiology and radiation protection. We will also discuss about new concepts and future of radiology and imaging in general. The aim is to present the current position and achievements of Croatian radiology and to compare them with world trends thanks to the largest number of eminent foreign invited lecturers from Europe and America.
Ultimately, this will be a great opportunity for renewing old friendships and gaining some new ones as well as exchanging knowledge and experience while socializing in beautiful city of Split.

Our wish is to give the opportunity to all participants, especially young Croatian radiologists, to actively participate and thus acquire the necessary experience that will help them to become future leaders of Croatian radiology.

Therefore, on behalf of the Croatian Society of Radiology and the Local Organizing Committee of Split, we warmly invite you to actively participate in the congress."

 

Kind regards,

sig_dolic

Doc.dr.sc. Krešimir Dolić
President of the Organizational Committee

 

sig_miletic

Prof.dr.sc. Damir Miletić
President of the Croatian Radiologist Association