Teme kongresa | Congress topics

Dijagnostička i intervencijska radiologija, Novi uvid u slikovnu dijagnostiku i buduća perspektiva I
Diagnostic and interventional radiology, New insight into imaging and future perspective